• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kết quả thi liên thông hệ chính quy năm 2016.Chi tiết xem tại đây.
Thông báo về việc phúc khảo bài thi xem tại đây.
Mẫu đơn phúc khảo xem tại đây.

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv