• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Cơ sở miền Trung

tuyensinhcover Điểm xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2016 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Cơ sở miền Trung

 

Xem điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Mẫu đăng ký xét tuyển đại học 2016

Mẫu đăng ký xét tuyển đại học 2016

download mẫu đăng ký xét tuyển

Thông báo mới nhất về xét tuyển đại học năm 2016

Thông báo mới nhất về xét tuyển đại học năm 2016 (ngày 25-7-2016)

Xem thông báo

 

Tuyển sinh liên thông chính quy 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông chính quy 2016 - Cơ sở miền Trung tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành Quản Trị nhân lực

XEm thông báo tại đây

 

Tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học bằng 2

Cơ sở miền Trung thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học bằng 2, liên thông từ Trung cấp lên đại học và Bồi dưỡng nghiệp vụ hệ VLVH

 

Xem thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Đại học bằng 2

Tuyển sinh chính quy 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và và Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh chính quy 2016

 

Xem thông báo tuyển sinh chính quy 2016

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
11
401
1646