• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2018 mới

tbts 2018Bấm vào ảnh để xem tiếp

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 329/TB-PHQN về tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính, Lãnh đạo cấp phòng (học ngoài giờ hành chính).

 

Thông báo Ngưỡng điểm hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018

tbts 2018 Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Thông báo số 1332/TB-HĐTS về Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018.

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018

tbts 2018   Click vào ảnh để xem tiếp

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
10
400
1645