• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Danh sách trúng tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả học tập THPT và cao đẳng hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018

tbts 2018

Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

tbts 2018Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 học tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

THÔNG BÁO HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng Tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 Trường Đại học Nội vụ phát hành thông báo số 1350/TB-HĐTS về hồ sơ, địa điểm và thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
25
415
1660