• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Phân hiệu Quảng Nam)

 

tbts quangnam 8.5.2020 page 001

tbts quangnam 8.5.2020 page 002

tbts quangnam 8.5.2020 page 003

tbts quangnam 8.5.2020 page 004

tbts quangnam 8.5.2020 page 005

Nội dung chi tiết xem trong các thông tin dưới đây:

  1. Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (học tại Phân hiệu Quảng Nam) : TB 679/TB-ĐHNV;
  2. Danh mục ngành, chuyên ngành và tổ hợp môn xét tuyển thẳng: DanhMuc;
  3. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Mẫu phiếu số 1Mẫu phiếu số 2Mẫu phiếu số 3Mẫu phiếu số 4
 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại tư vấn tuyển sinh 0235 6263232 - 02363700288;

Hotline: 1900 9010;

Zalo: 0867570468, 0867565468

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
34
410
3357