• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Giới thiệu nghề nghiệp đầu ra sau khi tốt nghiệp Phân hiệu Quảng Nam

 

Tên viết tắt tiếng Anh: HUHA QUANG NAM CAMPUS

Mã trường: DNV

Giá trị cốt lõi: Uy tín – Chất lượng – Hội nhập

Loại hình: Công lập (Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp)

 Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 348

TT Mã ngành/ chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
1 7340404QN Quản trị
nhân lực
A00, C00, C20, D01

- Cán bộ quản lý nhân sự tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp;

- Chuyên viên phòng nhân sự tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI, tổ chức NGOs, …

- Công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị quản lý nhân lực trong Nhà nước từ Trung ương đến địa phương như Vụ tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ, phòng Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính – Tổ chức.

2 7340406QN Quản trị
văn phòng
A00, C00, C20, D01

- Cán bộ quản lý, điều hành văn phòng tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp.

- Trợ lý cho lãnh đạo; thư ký giám đốc.

- Chuyên viên văn phòng, hành chính - văn phòng; kế toán văn phòng; chuyên viên lễ tân tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; …

- Công chức văn phòng thống kê cấp xã, phường, trị trấn; văn thư trường học…

3 7380101QN Luật A00, C00, C20, D01

- vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, công ty luật, văn phòng công chứng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Công tác thanh tra - pháp chế tại các doanh nghiệp;

- Công tác pháp chế tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương như Vụ pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban/ Phòng pháp chế của cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế ở Tổng cục, cục; Phòng pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh...

- Chuyên viên của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; công chức tư pháp – hộ tịch giúp Uỷ ban nhân dân các cấp.

- Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở...

- Chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư…);

- Chuyên viên pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ, tổ chức quốc tế.

4 7380101-01QN CN Thanh tra

- Thanh tra viên làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước như: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện; Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

- Công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Cộng tác viên thanh tra.

- Công tác tại Ban Tiếp công dân Trung ương và bộ phận tiếp công dân các cấp.

- Công tác pháp chế, tham gia thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghiệp.

5 7310205QN Quản lý nhà nước C00, C20, D01, D15

- Chuyên viên hành chính trongcác cơ quan nhà nước và doanh nghiệp;

- Chuyên viên tại bộ phận một cửa; chuyên viên cải cách hành chính;

- Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Làm công tác giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các cơ sở giáo dục.

6 7320303QN Lưu trữ học C00, C20, C19, D01

- Chuyên viên văn thư - lưu trữ; Nghiên cứu viên và giảng viên văn thư, lưu trữ;

- Tư vấn viên xây dựng các đề án, dự án, dịch vụ chuyển giao công nghệ văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên văn phòng, hành chính - văn thư; hành chính - lưu trữ;

- Thư ký, trợ lý văn phòng; lễ tân văn phòng;

- Chuyên viên quản lý tài liệu điện tử; số hóa tài liệu.

 

7 7320303-01QN CN Văn thư - Lưu trữ
8 7229042QN Quản lý văn hóa A00, C00, C20, D01

- Cán bộ quản lý, chuyên viên tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, và các thiếtchế văn hóa khác; làm việc tại bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổchức, doanhnghiệp;

- Công chức, viên chức tại Sở và Phòng Văn hóa- Thể thao-Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc  các Bộ, Ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và tổ chức quản lý vănhóa;

- Hướng dẫn viên du lịch.

9 7229042-01QN CN Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch

- Nhà quản lý du lịch, thành lập các công ty du lịch, tổ chức sự kiện, hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelance) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật;

- Nhân viên kinh doanh, điều hành tour tại các công ty du lịch, công ty truyền thông, các đơn vị tổ chức sự kiện, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, và các thiết chế văn hóa khác; làm việc tại bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp;

- Chuyên viên tại các cơ quan, tổ chức nhà nước về lĩnh vực Di sản văn hóa: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa, Phòng Di sản Văn hóa, phòng Nghiệp vụ du lịch; Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, Bảo tàng, Nhà truyền thống, Khu di tích lịch sử- văn hóa,…

10 7229040QN Văn hóa học C00, C20, D01, D15

- Cán bộ quản lý nghiệp vụ về văn hóa, truyền thông, du lịch tại các tổ chức, cơ quan, thuộc ngành văn hóa - thông tin - dulịch;

-Chuyên viên tại các ban quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh, bảo tàng.

- Nhân viên tại các resort, khách sạn,công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch.

11 7229040-01QN CN Văn hóa du lịch
12 7229040-02QN CN Văn hóa truyền thông

- Sinh viên được giới thiệu việc làm thêm tại Đà Nẵng và Hội An.

- Cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Sinh viên ra trường có thể làm việc trong cả khu vực nhà nước và doanh nghiệp.

- 90% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp (Năm 2018: 89,2%; Năm 2019: 93,3%).

- Sinh viên có cơ hội giao lưu học tập với các trường đại học tại Hàn Quốc, Ý,…

Địa chỉ:

- Trụ sở chính: Số 749 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc , TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235 6263232

- Khu giảng đường: Số 02 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236 657 1398

Hotline: 19009010

Website: truongnoivu-csmt.edu.vn

Fanpage: Trang tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Zalo: 0867 570 468 hoặc 0867 565 468

 

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
120
422
745