• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Xem thông báo tại đây:Tbts bo sung dot 1 dai hoc, cao dang nam 2018.pdf

 

Tải phiếu đăng ký xét tuyển Đại học tại đây:1-Phieu DKXT Dai hoc (BS dot 1).pdf
 
Tải phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng tại đây:2-Phieu DKXT Cao dang (BS dot 1).pdf