• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Xem thông báo tại đây: tuyen sinh.pdf

Danh sách trúng tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả học tập THPT và cao đẳng hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia đợt 1 năm 2018

tbts 2018

Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.

tbts 2018Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 học tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.