• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2017 (17-3-2017)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của Đại học Nội vụ Hà Nội tại Cơ sở đào tạo Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam (Đà Nẵng)

 

Click để xem nội dung

THÔNG BÁO Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và chiêu sinh các lớp nghiệp vụ ngắn hạn năm 2016 (học ngoài giờ hành chính)

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên; Chuyên viên chính và các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn năm 2016.

Chi tiết xem tại đây