• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Quy chế tuyển sinh 2017

Quy chế tuyển sinh 2017 xem tại đây

 

Thông tư 03-2016, sửa đổi bổ sung

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 Xem nội dung thông tư 03-2016 sửa đổi bổ sung