• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ngành đào tạo

Đánh giá:  / 9

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

STT Mã ngành Ngành/Chuyên ngành Phương thức tuyển sinh
Theo kết quả thi THPT Quốc gia
(tổ hợp môn)
Xét tuyển học bạ (tổ hợp môn)
1 7340404D Quản trị nhân lực A00; A01;
C00; D01
A00; A01;
C00; D01
2 7340406D Quản trị văn phòng C00; D01;
C20; D15
C00; D01;
C20; D15
3 7380101D Luật A00; A01;
C00; D01
A00; A01;
C00; D01
4 7310205D Quản lý nhà nước C00; D01;
A01; C20
C00; D01;
A01; C20
5 7310201D Chính trị học    
- CN Chính sách công A10; C00;
C20; D01
A10; C00;
C20; D01
6 7229042D Quản lý văn hóa C00; C20;
D01; D15
C00; C20;
D01; D15
7 7229040D Văn hóa học    
- CN Văn hóa Du lịch C00; C20;
D01; D15
C00; C20;
D01; D15
8 7480104D Hệ thống thông tin A00; A01;
A16; D01
A00; A01;
A16; D01


GHI CHÚ
 


STT TỔ HỢP MÔN MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3
01 A00 Toán Vật lý Hoá học
02 A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
03 C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
04 A16 Toán Khoa học tự nhiên Ngữ văn
05 C20 Ngữ văn Địa lý GDCD
06 D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
07 D14 Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh
08 D15 Ngữ văn Địa lý Tiếng Anh
09 D66 Ngữ văn GDCD Tiếng Anh

 

 

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Theo các tài liệu được công bố năm 2010, cả nước ta hiện nay có các cơ quan chuyên trách về quản lý nguồn nhân lực như sau: 01 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 01 Bộ Nội vụ; 63 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 63 Sở Nội vụ; 697 phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, 697 phòng Nội vụ và 11065 xã, phường, thị trấn. Ngoài Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ là các Bộ chuyên trách về công tác quản lý nguồn nhân lực xã hội, cả nước còn có 16 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ đều có một Vụ làm công tác quản lý nhân lực (Vụ Tổ chức cán bộ), 08 cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước đều có các phòng, ban làm công tác quản lý nhân lực chuyên trách (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức hành chính…). Như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức đang thực hiện công tác quản trị nhân lực tại các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước là rất lớn và hàng năm đều có nhu cầu tuyển dụng. Đó là chưa kể đến hàng trăm doanh nghiệp nhà nước, 497.951 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hàng trăm viện nghiên cứu về quản lý,… mỗi năm cần tuyển hàng nghìn cán bộ phụ trách về vấn đề nhân lực trong tổ chức.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:

 

- Kỹ năng lập kế hoạch, thông báo tuyển dụng, tuyển chọn ứng viên, ký kết hợp đồng và thỏa ước lao động;

 

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng định mức lao động và thang bảng lương;

 

- Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng sử dụng quyền lực, kỹ năng động viên, khiển trách và sa thải nhân viên,...

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

Chuyên gia tư vấn, chuyên viên, cán bộ phụ trách một số hoạt động chuyên sâu về quản trị nhân lực trong mọi loại hình tổ chức như: hoạch định và tuyển dụng nhân lực; tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; xây dựng thang - bảng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho người lao động; bố trí nhân lực, xây dựng định mức và tổ chức lao động khoa học; xây dựng chính sách nhân lực và quan hệ lao động,…

 

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

Chương trình giáo dục đại học ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để SV có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

 

Bậc đào tạo: Đại học

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:

 

+ Kỹ năng về điều hành, tổ chức như: xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động công sở; phân công công việc, xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của cá nhân, đơn vị trong công sở;

 

+ Kỹ năng quản lý nhân sự như: kỹ năng phân tích công việc, lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng và bố trí nhân sự, đánh giá thực thi công việc tạo động lực làm việc và phát triển nhân sự, thực hiện chế độ đãi ngộ;

 

+ Kỹ năng thao tác nghiệp vụ hành chính văn phòng cơ bản như: xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý; soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lưu trữ văn bản, tài liệu; tổ chức phòng làm việc và công sở khoa học; tổ chức hội họp hoặc tiếp khách...

 

+ Kỹ năng giải quyết các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cơ bản như: lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực quản lý đất đai, lĩnh vực chứng thực…

 

+ SV có thể phân tích, đánh giá các vấn đề về quản lý hành chính; có khả năng đàm phán trong quản lý hành chính và giao tiếp đạt hiệu quả.

 

Vị trí việc làm: SV tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và cả khu vực tư.

 

Các đơn vị tuyển dụng:

 

- Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương: Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các cấp; các sở ban ngành địa phương;

 

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

 

- Các tổ chức thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

 

Triển vọng phát triển nghề nghiệpTrên cơ sở kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, SV có thể tham gia nghiên cứu khoa học quản lý, khoa học hành chính hoặc tiếp tục học ở những trình độ cao hơn. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế hội nhập quốc tế, nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực ở vị trí lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước có vai trò quyết định. Đội ngũ này chính là những người xây dựng và thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các cơ quan nhà nước rất cần có đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kỹ năng về quản lý nhà nước. Lựa chọn ngành Quản lý nhà nước sẽ là một trong những lựa chọn sáng suốt cho các bạn trẻ đạt được thành công trong tương lai.

 

 

QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:

 

-Về kiến thức: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

 

- Về kỹ năng: Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa; có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

 

- Về thái độ: Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 

- Cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

- Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.

 

- Ban văn xã của xã, phường, thị trấn.

 

- Nhà văn hóa, Câu lạc bộ tại các đơn vị cơ sở.

 

- Các đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp; cơ quan đoàn thể, cộng đồng dân cư.

 

 

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng để đảm nhiệm công việc của người nhân viên, cán bộ văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo

 

- Giúp lãnh đạo cơ quan quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ văn phòng tại các đơn vị, bộ phận văn phòng của cơ quan, tổ chức;

 

- Có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng như: tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; soạn thảo văn bản; tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; kỹ năng giao tiếp; phương pháp tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp các công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; phương pháp kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền;

 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng, biết ứng dụng các chương trình phần mềm tin học thông dụng.

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 

- Khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp;

 

- Thư ký, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lý;

 

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực hành chính, văn phòng,...

 

Các đơn vị tuyển dụng: các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức khác.

 

Triển vọng phát triển nghề nghiệp: có cơ hội thăng tiến để trở thành lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

 

http://truongnoivu-csmt.edu.vn/images/11110236_1840316146192947_4352600022683106423_o.jpg 

 

 

LƯU TRỮ HỌC

 

Hiện nay, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ đại học làm công tác lưu trữ. Tại các cơ quan nhà nước hiện nay trình độ của cán bộ làm công tác lưu trữ ở bậc đại học đúng chuyên môn chỉ đạt khoảng 15%. Để nâng cao chất lượng của công tác lưu trữ, các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương cần bổ sung một số lượng lớn cán bộ được đào tạo đại học chuyên ngành lưu trữ.

 

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

Tuyển sinh: khối C, D1

 

Mục tiêu đào tạo: Ngành Văn thư lưu trữ đào tạo nguồn nhân lực có các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác lưu trữ như: kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 

- Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực văn thư và lưu trữ;

 

- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

 

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp;

 

-Trung tâm lưu trữ quốc gia, trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;

 

- Bộ phận văn phòng của các cơ quan Nhà nước hay các doanh nghiệp;

 

- Thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.

 

 

 

NGÀNH LUẬT

Chương trình đào tạo ngành luật trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp về hệ thống pháp luật và có kỹ năng hành nghề luật.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành luật có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất để trở thành công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước: tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, phòng công chứng, bộ phận pháp chế, cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, cơ sở đào tạo,cơ quan nghiên cứu.. và các tổ chức tư nhân: văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…

 

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

 

        Năm 2017, được phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai đào tạo ngành học mới “ngành Hệ thống thông tin” bậc Đại học. Đối tượng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Kiến thức đầu vào của ngành Hệ thống thông tin, yêu cầu thí sinh có kiến thức cơ bản về Toán bậc Phổ thông. Thời gian đào tạo bốn năm theo hình thức Tín chỉ. 

 

        Mục tiêu của ngành học là đạo tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin. Sau khi học xong chương trình, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết những vấn đề đặc thù thuộc ngành Nội vụ như công tác quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ, địa giới, hành chính, nguồn nhân lực, làm việc tại các công ty thuộc công nghệ thông tin,…cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

 

       Về kiến thức cử nhân ngành Hệ thống thông tin tập trung đào tạo những kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin gồm kiến thức về toán ứng dụng đảm bảo trong tính toán, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ điều hành trong khoa học máy tính, một số ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc giải thuật trong công nghệ phần mềm, lý thuyết hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và một số hệ thống thông tin gắn liền với quản lý hành chính công.

 

 

       Các cử nhân ngành Hệ thống thông tin biết vận dụng các kiến thức cơ bản để triển khai xây dựng các hệ thống thông tin quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ quản lý điều hành trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội nói chung và lĩnh vực hoạt động của ngành Nội vụ nói riêng. 

     

      Cử nhân ngành Hệ thống thông tin có kỹ năng phân tích hiện trạng, đánh giá những vấn đề nghiệp vụ trong quản lý hành chính công, phát hiện những khiếm khuyết và những yêu cầu mới trong quá trình phát triển hệ thống, có quy trình công nghệ thiết kế các hệ thống thông tin, quản lý điều hành và triển khai ứng dụng vào thực tiễn ngành Nội vụ và triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến của công nghệ thông tin trong riêng lĩnh vực nội vụ và các hoạt động kinh tế- xã hội.

 

       Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 

        - Quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức; tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt trong ngành Nội vụ.

 

        - Làm việc tại các Trung tâm Thông tin của các cơ quan Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp phần mềm.

 

      - Làm việc tại các cơ quan công quyền trong các lĩnh vực quản trị mạng và truyền thông máy tính, quản lý và triển khai các dự án phần mềm, quản trị hệ thống nguồn lực tổ chức hoặc doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành khác của công nghệ thông tin.

 

        - Làm việc tại các Công ty chuyên về lập trình phần mềm máy tính. 

 

       - Nghiên cứu viên, giảng viên đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và giảng dạy về hệ thống thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông và các trung tâm đào tạo công nghệ thông tin.

 

        - Tiếp tục học ở các bậc cao hơn, học các ngành khác phù hợp để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng CNTT vào lĩnh vực chuyên ngành.

 

       - Ngành Hệ thống thông tin là nền tảng của ngành Công nghiệp 4.0, giúp người học thuận tiện trong tìm kiếm công việc trong nước và hội nhập khoa học công nghệ quốc tế để trở thành công dân toàn cầu.

 

      Thông tin thêm về ngành Hệ thống thông tin:

 

       Mã ngành: 7480104D;

 

       Chỉ tiêu: 80;

 

       Tổ hợp môn: (theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo kết quả học tập THPT): 

           

       1. A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);  

 

        2. A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); 

 

       3. A16 (Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn);  

 

       4. D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

        Bậc đào tạo: Cao đẳng

 

        Tuyển sinh: khối A, C, D1

 

        Mục tiêu đào tạo: Với phương châm đào tạo cung ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, giúp sinh viên ra trường nhanh chóng hoà nhập và thích ứng với thị trường lao động nên chương trình đào tạo được xây dựng bám sát với thực tế, tiên tiến, linh hoạt.

 

        Hiện nay, chương trình đào tạo của Ngành Dịch vụ pháp lý nhằm cung cấp và trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để thíchứng với nhiều vị trí việc làm có liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam, công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức doanh nghiệp; đặc biệt là kỹ phục vụ hoạt động tư vấn dịch vụ pháp lý như: kỹ năng tư vấn; kỹ năng xây dựng quy trình, thủ tục; kỹ năng giải quyết tranh chấp; kỹ năng liên hệ và giải quyết với công dân; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỹ năng tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 

        Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Dịch vụ pháp lý bậc Cao ðẳng có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, doanh nghiệp với các vị trí

 

       - Cán bộ pháp lý làm việc tại các vụ, phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

 

          - Cán bộ tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

 

       - Cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

 

 

KHOA HỌC THƯ VIỆN

       Trong bối cảnh hệ thống thông tin thư viện Việt Nam đang vươn mình hoà nhập ra thế giới cùng với xu hướng tin học hoá thư viện diễn ra mạnh mẽ, ngành Khoa học thư viện - Trường ĐH Nội vụ Hà Nội góp phần đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin có trình độ lý luận và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.

 

        Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

 

        Tuyển sinh: khối C, D1

 

        Các kiến thức được trang bị: SV nắm vững kiến thức, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ cơ bản của khoa học thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý, lưu giữ, phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm, dịch vụ và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại; có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, am hiểu các loại hình thư viện.

 

        Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo:

 

        - Xây dựng và phát triển nguồn tin;

 

        - Tổ chức kho và bảo quản tài liệu;

 

        - Xử lý thông tin - tài liệu;

 

        - Tổ chức bộ máy tra cứu;

 

        - Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thư viện - thông tin;

 

        - Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing thư viện…

 

        - Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện;

 

        - Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn

 

        Các đơn vị tuyển dụng:

 

        - Các cơ quan thông tin - thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu;

 

        - Các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin - thư viện;

 

        - Thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án, thư viện tư nhân;

 

        - Thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội;

 

        - Các cơ quan văn hóa, điểm bưu điện văn hóa;

 

       - Trung tâm thông tin, đơn vị dịch vụ lưu trữ, cung cấp thông tin điện tử,…