• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Nghành đào tạo

Đánh giá:  / 6
DởHay 

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT Quốc gia.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ THPT).

 

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

ĐẠI HỌC

 

STT  NGÀNH MÃ NGÀNH MÃ TỔ HỢP  MÔN XÉT TUYỂN
01 Quản trị nhân lực 52340404D  A00, A01, C00, D01
02 Quản lý nhà nước 52310205D  A00, A01, C00, D01
03 Quản lý văn hóa 52220342D  C00, C20, D01, D15
04 Quản trị văn phòng 52340406D  C00, D01, D15, D96
05 Lưu trữ học 52320303D  C00, D01, D14, D96
06 Luật 52380101D A00, A01, C00, D01
07 Hệ thống thông tin 52480104D  A00, A01, A16, D01

 

CAO ĐẲNG

 

STT  NGÀNH MÃ NGÀNH MÃ TỔ HỢP  MÔN XÉT TUYỂN
01 Văn thư lưu trữ 51320303D  C00, D01, D14, D15

 

GHI CHÚ

STT TỔ HỢP MÔN MÔN 1 MÔN 2 MÔN 3
01 A00 Toán Vật lý Hoá học
02 A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
03 C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
04 A16 Toán Khoa học tự nhiên Ngữ văn
05 C20 Ngữ văn Địa lý GDCD
06 D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
07 D14 Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh
08 D15 Ngữ văn Địa lý Tiếng Anh
09 D66 Ngữ văn GDCD Tiếng Anh

 

 

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ quản lý nhân sự có năng lực thực hiện các chức trách nhiệm vụ: quản trị, tư vấn tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp; quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, các chế độ chính sách khác của người lao động; tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực trong cơ quan; hoạch định tổ chức, điều hành công việc hành chính trong cơ quan.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất để trở thành người cán bộ quản lý nhân sự tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và có thể nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực quản trị nhân lực …

 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để sinh viên có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công và tư.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hành chính từ Trung ương tới địa phương: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp; các SBan -Ngành địa phương; các Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; các tổ chức thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

 

QUẢN LÝ VĂN HÓA

Đào tạo sinh viên trở thành những cán bộ có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin; có khả năng tổ chức, hướng dẫn, điều hành các hoạt động văn hóa quần chúng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, phòng văn hóa Thông tin cấp quận, huyện, ban văn xã của xã, phường, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại các đơn vị cơ sở, đơn vị tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp…

 

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Đào tạo sinh viên có kiến thức quản lý, triển khai, hướng dẫn và áp dụng các kỹ thuật nghiệp vụ văn phòng, các kỹ năng làm việc và các biện pháp có tính công nghệ vào việc quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương; thực hiện thành thạo các kỹ thuật nghiệp vụ hành chính như: tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin; soạn thảo, ban hành và quản lý các loại văn bản; bảo quản và khai thác các nguồn thông tin lưu trữ; hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp;thư ký, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lý; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực hành chính, văn phòng.

 

LƯU TRỮ HỌC

Đào tạo sinh viên có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ như: soạn thảo và ban hành văn bản; tổ chức quản lý văn bản; lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; phân loại; xác định giá trị; thu thập; thống kê, chỉnh lý, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học có đủ năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp; các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố; các kho lưu trữ quận, huyện; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan; có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực văn thư và lưu trữ...

 

NGÀNH LUẬT

Chương trình đào tạo ngành luật trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp về hệ thống pháp luật và có kỹ năng hành nghề luật.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành luật có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất để trở thành công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước: tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, phòng công chứng, bộ phận pháp chế, cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, cơ sở đào tạo,cơ quan nghiên cứu.. và các tổ chức tư nhân: văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế…

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

CAO ĐẲNG VĂN THƯ LƯU TRỮ

Đào tạo sinh viên có các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác lưu trữ như kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư - lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp; các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố; các kho lưu trữ quận, huyện; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.