• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Tư vấn trực tuyến

 

* Tuyển sinh chính quy

Hạ Nhất Duy

SĐT: 0914.754.737

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Kế Toại (Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Đại học)

SĐT: 0987.678.171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nguyễn Văn Ta 

SĐT: 0913.488.233

        Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Vừa làm vừa học

 

Phan Văn Thịnh

SĐT:  0121.555.4755

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

* Bồi dưỡng nghiệp vụ

Huỳnh Trọng Dũng

SĐT: 0966.463.777

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

Phạm Thị Thảo Nguyên

SĐT: 0932.401.445

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Công tác sinh viên:

Phạm Hoàng Vũ

SĐT: 0989.853.243

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Ký túc xá sinh viên:

Hồ Công Tuyến

SĐT: 01205.932.885/ 0905.781.400

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv